آیین نامه اجرایی مدارس

– لینک دانلود:

http://dl.testa.cc/tests/15_testa_schools_roles.testa

(روی لینک بالا کلیک راست کنید و گزینه Save Target As را انتخاب کنید)

عنوان آزمون: آیین نامه اجرایی مدارس

تعداد سؤالات: ۱۴

ارسال کننده سؤالات:
آقای امیر فخریان

از طریق لینک زیر می‌توانید این آزمون را به صورت آنلاین مشاهده و در آن شرکت کنید:

http://test.testa.cc/?test_id=15

نمونه سؤالات شیمی اول دبیرستان (فصل اول)

– لینک دانلود:

http://dl.testa.cc/tests/11_testa_chemistry_s1.testa

(روی لینک بالا کلیک راست کنید و گزینه Save Target As را انتخاب کنید)

عنوان آزمون: نمونه سؤالات شیمی اول دبیرستان (فصل اول)

تعداد سؤالات: ۶۴

ارسال کننده سؤالات:
آقای عبدالعلی پردل

از طریق لینک زیر می‌توانید این آزمون را به صورت آنلاین مشاهده و در آن شرکت کنید:

http://test.testa.cc/?test_id=14

نمونه سؤال تستی از دروس مختلف پنجم ابتدایی

– لینک دانلود:

http://dl.testa.cc/tests/10_testa_5th_elementary.testa

(روی لینک بالا کلیک راست کنید و گزینه Save Target As را انتخاب کنید)

عنوان آزمون: نمونه سؤال از دروس مختلف پنجم ابتدایی

تعداد سؤالات: ۳۲

ارسال کننده سؤالات:
آقای محسن شریفیان

از طریق لینک زیر می‌توانید این آزمون را به صورت آنلاین مشاهده و در آن شرکت کنید:

http://test.testa.cc/?test_id=13

نمونه سؤالات مبحث پارتیشن بندی در رایانه کار درجه یک

– لینک دانلود:

http://dl.testa.cc/tests/09_testa_partitioning.testa

(روی لینک بالا کلیک راست کنید و گزینه Save Target As را انتخاب کنید)

عنوان آزمون: نمونه سؤالات مبحث پارتیشن بندی در رایانه کار درجه یک

تعداد سؤالات: ۱۵

ارسال کننده سؤالات:
آقای رهبر بختیاری

از طریق لینک زیر می‌توانید این آزمون را به صورت آنلاین مشاهده و در آن شرکت کنید:

http://test.testa.cc/?test_id=12

نمونه سؤالات علوم (سوم راهنمایی)

– لینک دانلود:

http://dl.testa.cc/tests/08_testa_oloom_3_rahnamaee.testa

(روی لینک بالا کلیک راست کنید و گزینه Save Target As را انتخاب کنید)

عنوان آزمون: آزمون تکمیلی علوم سوم (بخش اول)

تعداد سؤالات: ۵۱

ارسال کننده سؤالات:
آقای مجید حسامی

از طریق لینک زیر می‌توانید این آزمون را به صورت آنلاین مشاهده و در آن شرکت کنید:

http://test.testa.cc/?test_id=11

نمونه سؤالات تعلیمات اجتماعی (بخش اول)

– لینک دانلود:

http://dl.testa.cc/tests/07_testa_ejtemaee_1.testa

(روی لینک بالا کلیک راست کنید و گزینه Save Target As را انتخاب کنید)

عنوان آزمون: تعلیمات اجتماعی (بخش اول)

تعداد سؤالات: ۲۵

ارسال کننده سؤالات:
آقای داریوش پایسته

از طریق لینک زیر می‌توانید این آزمون را به صورت آنلاین مشاهده و در آن شرکت کنید:

http://test.testa.cc/?test_id=10

نمونه سؤالات علوم سوم راهنمایی (فصل اول)

– لینک دانلود:

http://dl.testa.cc/tests/06_testa_oloom-3-s1.testa

(روی لینک بالا کلیک راست کنید و گزینه Save Target As را انتخاب کنید)

عنوان آزمون: علوم سوم راهنمایی (فصل اول)

تعداد سؤالات: ۱۴

ارسال کننده سؤالات:
آقای مجید حسامی

از طریق لینک زیر می‌توانید این آزمون را به صورت آنلاین مشاهده و در آن شرکت کنید:

http://test.testa.cc/?test_id=8

نمونه سؤالات آزمون ورد ۲۰۰۷ (Office Word 2007)

– لینک دانلود:

http://dl.testa.cc/tests/05_testa_word_2007.testa

(روی لینک بالا کلیک راست کنید و گزینه Save Target As را انتخاب کنید)

عنوان آزمون: ورد ۲۰۰۷ (Office Word 2007)

تعداد سؤالات: ۵۰

ارسال کننده سؤالات:
آقای نوروز ربیعی صادق آبادی
از آموزشگاه کامپیوتر  آپادانا

از طریق لینک زیر می‌توانید این آزمون را به صورت آنلاین مشاهده و در آن شرکت کنید:

http://test.testa.cc/?test_id=9

نمونه سؤالات درس زبان انگلیسی سال دوم راهنمایی

– لینک دانلود:

http://dl.testa.cc/tests/04_testa_english_lesson_high_school_2.testa

(روی لینک بالا کلیک راست کنید و گزینه Save Target As را انتخاب کنید)

عنوان آزمون: زبان دوم راهنمایی (کل کتاب)

تعداد سؤالات: ۲۹۰

از طریق لینک زیر می‌توانید این آزمون را به صورت آنلاین مشاهده و در آن شرکت کنید:

http://test.testa.cc/?test_id=4

نمونه سؤالات درس لینوکس

– لینک دانلود:

http://dl.testa.cc/tests/03_testa_linux_ubuntu.testa

(روی لینک بالا کلیک راست کنید و گزینه Save Target As را انتخاب کنید)

عنوان آزمون: طراحی و برنامه نویسی وب

تعداد سؤالات: ۲۰

از طریق لینک زیر می‌توانید این آزمون را به صورت آنلاین مشاهده و در آن شرکت کنید:

http://test.testa.cc/?test_id=7