دسته: مقطع ابتدایی

نمونه سوال ریاضی ششم

http://dl.testa.cc/171_testa_math6.testa

(روی لینک بالا کلیک راست کنید و گزینه Save Target As را انتخاب کنید)

عنوان آزمون: ریاضی ششم

تعداد سؤالات: ۱۰

ارسال کننده سؤالات: ناشناس
از طریق لینک زیر می‌توانید این آزمون را به صورت آنلاین مشاهده و در آن شرکت کنید:

http://test.testa.cc/?test_id=171

نمونه سوال ریاضی اول ابتدایی

http://dl.testa.cc/161_testa_math1.testa

(روی لینک بالا کلیک راست کنید و گزینه Save Target As را انتخاب کنید)

عنوان آزمون: ریاضی اول ابتدایی

تعداد سؤالات: ۵

ارسال کننده سؤالات: ناشناس
از طریق لینک زیر می‌توانید این آزمون را به صورت آنلاین مشاهده و در آن شرکت کنید:

http://test.testa.cc/?test_id=170

نمونه سوال هدیه های آسمان پایه ششم(شش درس اول)

http://dl.testa.cc/217_testa_hedieasemni6.testa

(روی لینک بالا کلیک راست کنید و گزینه Save Target As را انتخاب کنید)

عنوان آزمون: هدیه های آسمان پایه ششم(شش درس اول)

تعداد سؤالات: ۱۷

ارسال کننده سؤالات: ناشناس
از طریق لینک زیر می‌توانید این آزمون را به صورت آنلاین مشاهده و در آن شرکت کنید:

http://test.testa.cc/?test_id=217

نمونه سوال پیام آسمان

http://dl.testa.cc/221_testa_payamasemani.testa

(روی لینک بالا کلیک راست کنید و گزینه Save Target As را انتخاب کنید)

عنوان آزمون: پیام آسمان

تعداد سؤالات: ۱۳

ارسال کننده سؤالات: ناشناس
از طریق لینک زیر می‌توانید این آزمون را به صورت آنلاین مشاهده و در آن شرکت کنید:

http://test.testa.cc/?test_id=221

نمونه سوال ریاضی چهارم

http://dl.testa.cc/223_testa_math4.testa

(روی لینک بالا کلیک راست کنید و گزینه Save Target As را انتخاب کنید)

عنوان آزمون: ریاضی چهارم

تعداد سؤالات: ۴۶

ارسال کننده سؤالات: احمد کاظمی
از طریق لینک زیر می‌توانید این آزمون را به صورت آنلاین مشاهده و در آن شرکت کنید:

http://test.testa.cc/?test_id=223

آزمون درس دین و زندگی سوم

http://dl.testa.cc/200_din_o_zendegi.testa

(روی لینک بالا کلیک راست کنید و گزینه Save Target As را انتخاب کنید)

عنوان آزمون: آزمون درس دین و زندگی سوم

تعداد سؤالات: ۱۰

ارسال کننده سؤالات: محمدمهدی حیدری
از طریق لینک زیر می‌توانید این آزمون را به صورت آنلاین مشاهده و در آن شرکت کنید:

http://test.testa.cc/?test_id=200

نمونه سوالات ریاضی سوم ابتدایی

http://dl.testa.cc/tests/179_testa_math_3th_elementary.testa

(روی لینک بالا کلیک راست کنید و گزینه Save Target As را انتخاب کنید)

عنوان آزمون: آزمون ریاضی سوم دبستان جمع و تفریق

تعداد سؤالات: ۲۰

ارسال کننده سؤالات: آقای غلامرضا فرهادیان
از طریق لینک زیر می‌توانید این آزمون را به صورت آنلاین مشاهده و در آن شرکت کنید:

http://test.testa.cc/?test_id=179

نمونه سوالات علوم پنجم ابتدایی

http://dl.testa.cc/tests/180_testa_oloomh_5th_elementary.testa

(روی لینک بالا کلیک راست کنید و گزینه Save Target As را انتخاب کنید)

عنوان آزمون: آزمون علوم پنجم بخش ساختمان مواد

تعداد سؤالات: ۲۰

ارسال کننده سؤالات: آقای غلامرضا فرهادیان
از طریق لینک زیر می‌توانید این آزمون را به صورت آنلاین مشاهده و در آن شرکت کنید:

http://test.testa.cc/?test_id=180

نمونه سوالات ریاضی ششم ابتدایی

(روی لینک بالا کلیک راست کنید و گزینه Save Target As را انتخاب کنید)
عنوان آزمون: آزمون ریاضی سوم ابتدایی
تعداد سؤالات: ۱۰
ارسال کننده سؤالات:
آقای غلامرضا فرهادیان
از طریق لینک زیر می‌توانید این آزمون را به صورت آنلاین مشاهده و در آن شرکت کنید:

نمونه سوالات ریاضی سوم ابتدایی

http://dl.testa.cc/tests/172_testa_math_3th_elementary.testa

(روی لینک بالا کلیک راست کنید و گزینه Save Target As را انتخاب کنید)

عنوان آزمون: آزمون آنلاین ریاضی سوم ابتدایی

تعداد سؤالات: ۱۰

ارسال کننده سؤالات: غلامرضا فرهادیان
از طریق لینک زیر می‌توانید این آزمون را به صورت آنلاین مشاهده و در آن شرکت کنید:

http://test.testa.cc/?test_id=172