دسته: مذهبی و فرهنگی

نمونه سوال مسابقه کتابخوانی تفسیر سوره حمد

http://dl.testa.cc/137_testa_tafsirehamd.testa

(روی لینک بالا کلیک راست کنید و گزینه Save Target As را انتخاب کنید)

عنوان آزمون: مسابقه کتابخوانی تفسیر سوره حمد

تعداد سؤالات: ۱۵

ارسال کننده سؤالات: ناشناس
از طریق لینک زیر می‌توانید این آزمون را به صورت آنلاین مشاهده و در آن شرکت کنید:

http://test.testa.cc/?test_id=137

نمونه سوالات مسابقه پیشگیری از اعتیاد

http://dl.testa.cc/tests/155_testa_pishgiri_etiyad.testa

(روی لینک بالا کلیک راست کنید و گزینه Save Target As را انتخاب کنید)

عنوان آزمون: مسابقه پیشگیری از اعتیاد

تعداد سؤالات: ۸

ارسال کننده سؤالات: ?
از طریق لینک زیر می‌توانید این آزمون را به صورت آنلاین مشاهده و در آن شرکت کنید:

http://test.testa.cc/?test_id=155

نمونه سوالات مسابقه چگونه میلیونر شویم

http://dl.testa.cc/tests/153_testa_milioner.testa

(روی لینک بالا کلیک راست کنید و گزینه Save Target As را انتخاب کنید)

عنوان آزمون: مسابقه چگونه میلیونر شویم

تعداد سؤالات: ۲۰

ارسال کننده سؤالات: آقای سید محمد حسین غیاثی
از طریق لینک زیر می‌توانید این آزمون را به صورت آنلاین مشاهده و در آن شرکت کنید:

http://test.testa.cc/?test_id=153

نمونه سوالات مسابقه هنر اندیشیدن

http://dl.testa.cc/tests/152_testa_honare_andishidan.testa

(روی لینک بالا کلیک راست کنید و گزینه Save Target As را انتخاب کنید)

عنوان آزمون: مسابقه هنر اندیشیدن

تعداد سؤالات: ۴۰

ارسال کننده سؤالات: آقای سید محمد حسین غیاثی
از طریق لینک زیر می‌توانید این آزمون را به صورت آنلاین مشاهده و در آن شرکت کنید:

http://test.testa.cc/?test_id=152

نمونه سوالات مسابقه وصیت نامه امام خمینی (ره)

http://dl.testa.cc/tests/151_testa_vasiatname_emam.testa

(روی لینک بالا کلیک راست کنید و گزینه Save Target As را انتخاب کنید)

عنوان آزمون: وصیت نامه امام خمینی (ره)

تعداد سؤالات: ۴۷

ارسال کننده سؤالات: آقای سید محمد حسین غیاثی
از طریق لینک زیر می‌توانید این آزمون را به صورت آنلاین مشاهده و در آن شرکت کنید:

http://test.testa.cc/?test_id=151

نمونه سوالات مسابقه اخلاق فردی اجتماعی، اداری

http://dl.testa.cc/tests/149_testa_akhlagh.testa

(روی لینک بالا کلیک راست کنید و گزینه Save Target As را انتخاب کنید)

عنوان آزمون: مسابقه اخلاق فردی اجتماعی، اداری

تعداد سؤالات: ۳۰

ارسال کننده سؤالات: آقای علی فیروزی
از طریق لینک زیر می‌توانید این آزمون را به صورت آنلاین مشاهده و در آن شرکت کنید:

http://test.testa.cc/?test_id=149

نمونه سوالات مسابقه تفسیر سوره حجرات

http://dl.testa.cc/tests/147_testa_khoramshahr.testa

(روی لینک بالا کلیک راست کنید و گزینه Save Target As را انتخاب کنید)

عنوان آزمون: مسابقه تفسیر سوره حجرات

تعداد سؤالات: ۴۰

ارسال کننده سؤالات: آقای سید امیرحسین نیکوکار نوش آبادی
از طریق لینک زیر می‌توانید این آزمون را به صورت آنلاین مشاهده و در آن شرکت کنید:

http://test.testa.cc/?test_id=147

نمونه سوالات آموزش خانواده

http://dl.testa.cc/tests/146_testa_amoozeshkhanevede.testa

(روی لینک بالا کلیک راست کنید و گزینه Save Target As را انتخاب کنید)

عنوان آزمون: مسابقه آموزش خانواده

تعداد سؤالات: ۷۰

ارسال کننده سؤالات: آقای سید امیرحسین نیکوکار نوش آبادی
از طریق لینک زیر می‌توانید این آزمون را به صورت آنلاین مشاهده و در آن شرکت کنید:

http://test.testa.cc/?test_id=146

نمونه سوالات مسابقه کتابخوانی موج فتنه

http://dl.testa.cc/tests/144_testa_mojefetne.testa

(روی لینک بالا کلیک راست کنید و گزینه Save Target As را انتخاب کنید)

عنوان آزمون: مسابقه کتابخوانی موج فتنه

تعداد سؤالات: ۵۲

ارسال کننده سؤالات: آقای سید امیرحسین نیکوکار نوش آبادی
از طریق لینک زیر می‌توانید این آزمون را به صورت آنلاین مشاهده و در آن شرکت کنید:

http://test.testa.cc/?test_id=144

نمونه سوالات مسابقه کتابخوانی پرتوی از اسرار نماز

http://dl.testa.cc/tests/143_testa_partoviazasrarenamaz.testa

(روی لینک بالا کلیک راست کنید و گزینه Save Target As را انتخاب کنید)

عنوان آزمون: مسابقه کتابخوانی پرتوی از اسرار نماز

تعداد سؤالات: ۵۶

ارسال کننده سؤالات: آقای سید امیرحسین نیکوکار نوش آبادی
از طریق لینک زیر می‌توانید این آزمون را به صورت آنلاین مشاهده و در آن شرکت کنید:

http://test.testa.cc/?test_id=143