دسته: اطلاعات عمومی

نمونه سوال کمک های اولیه

http://dl.testa.cc/196_testa_map_geographi.testa

(روی لینک بالا کلیک راست کنید و گزینه Save Target As را انتخاب کنید)

عنوان آزمون: کمک های اولیه

تعداد سؤالات: ۱۰

ارسال کننده سؤالات: علی مرادی
از طریق لینک زیر می‌توانید این آزمون را به صورت آنلاین مشاهده و در آن شرکت کنید:

http://test.testa.cc/?test_id=196

نمونه سوال «افغانستان را بهتر بشناسیم»

http://dl.testa.cc/245_afg.testa

(روی لینک بالا کلیک راست کنید و گزینه Save Target As را انتخاب کنید)

عنوان آزمون: افغانستان را بهتر بشناسیم

تعداد سؤالات: ۲۰

ارسال کننده سؤالات: ناشناس
از طریق لینک زیر می‌توانید این آزمون را به صورت آنلاین مشاهده و در آن شرکت کنید:

http://test.testa.cc/?test_id=245

نمونه سوالات شهروند دیجیتال

http://dl.testa.cc/197_testa_ecitizen.testa

(روی لینک بالا کلیک راست کنید و گزینه Save Target As را انتخاب کنید)

عنوان آزمون: نمونه سوالات شهروند دیجیتال

تعداد سؤالات: ۴۷

ارسال کننده سؤالات: آقای فرید صادقپور
از طریق لینک زیر می‌توانید این آزمون را به صورت آنلاین مشاهده و در آن شرکت کنید:

http://test.testa.cc/?test_id=197

تست هوش (IQ)

http://dl.testa.cc/tests/199_testa_IQ.testa

(روی لینک بالا کلیک راست کنید و گزینه Save Target As را انتخاب کنید)

عنوان آزمون: تست هوش (IQ)

تعداد سؤالات: ۲۶

ارسال کننده سؤالات: آقای فرید صادقپور
از طریق لینک زیر می‌توانید این آزمون را به صورت آنلاین مشاهده و در آن شرکت کنید:

http://test.testa.cc/?test_id=199

نمونه سوالات مسابقه پیشگیری از اعتیاد

http://dl.testa.cc/tests/155_testa_pishgiri_etiyad.testa

(روی لینک بالا کلیک راست کنید و گزینه Save Target As را انتخاب کنید)

عنوان آزمون: مسابقه پیشگیری از اعتیاد

تعداد سؤالات: ۸

ارسال کننده سؤالات: ?
از طریق لینک زیر می‌توانید این آزمون را به صورت آنلاین مشاهده و در آن شرکت کنید:

http://test.testa.cc/?test_id=155

نمونه سوالات مسابقه چگونه میلیونر شویم

http://dl.testa.cc/tests/153_testa_milioner.testa

(روی لینک بالا کلیک راست کنید و گزینه Save Target As را انتخاب کنید)

عنوان آزمون: مسابقه چگونه میلیونر شویم

تعداد سؤالات: ۲۰

ارسال کننده سؤالات: آقای سید محمد حسین غیاثی
از طریق لینک زیر می‌توانید این آزمون را به صورت آنلاین مشاهده و در آن شرکت کنید:

http://test.testa.cc/?test_id=153

نمونه سوالات مسابقه هنر اندیشیدن

http://dl.testa.cc/tests/152_testa_honare_andishidan.testa

(روی لینک بالا کلیک راست کنید و گزینه Save Target As را انتخاب کنید)

عنوان آزمون: مسابقه هنر اندیشیدن

تعداد سؤالات: ۴۰

ارسال کننده سؤالات: آقای سید محمد حسین غیاثی
از طریق لینک زیر می‌توانید این آزمون را به صورت آنلاین مشاهده و در آن شرکت کنید:

http://test.testa.cc/?test_id=152

نمونه سوالات مسابقه وصیت نامه امام خمینی (ره)

http://dl.testa.cc/tests/151_testa_vasiatname_emam.testa

(روی لینک بالا کلیک راست کنید و گزینه Save Target As را انتخاب کنید)

عنوان آزمون: وصیت نامه امام خمینی (ره)

تعداد سؤالات: ۴۷

ارسال کننده سؤالات: آقای سید محمد حسین غیاثی
از طریق لینک زیر می‌توانید این آزمون را به صورت آنلاین مشاهده و در آن شرکت کنید:

http://test.testa.cc/?test_id=151

نمونه سوالات مسابقه اخلاق فردی اجتماعی، اداری

http://dl.testa.cc/tests/149_testa_akhlagh.testa

(روی لینک بالا کلیک راست کنید و گزینه Save Target As را انتخاب کنید)

عنوان آزمون: مسابقه اخلاق فردی اجتماعی، اداری

تعداد سؤالات: ۳۰

ارسال کننده سؤالات: آقای علی فیروزی
از طریق لینک زیر می‌توانید این آزمون را به صورت آنلاین مشاهده و در آن شرکت کنید:

http://test.testa.cc/?test_id=149

نمونه سوالات مسابقه تفسیر سوره حجرات

http://dl.testa.cc/tests/147_testa_khoramshahr.testa

(روی لینک بالا کلیک راست کنید و گزینه Save Target As را انتخاب کنید)

عنوان آزمون: مسابقه تفسیر سوره حجرات

تعداد سؤالات: ۴۰

ارسال کننده سؤالات: آقای سید امیرحسین نیکوکار نوش آبادی
از طریق لینک زیر می‌توانید این آزمون را به صورت آنلاین مشاهده و در آن شرکت کنید:

http://test.testa.cc/?test_id=147